Zpracování daňového přiznání za rok 2014

 

Kompletní servis v daňové oblasti, příprava a zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele.

Poskytujeme také daňové poradenství ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Optimalizací daňové povinnosti umíme dosáhnout daňové úspory a minimalizovat tak daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce atd.


Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  přehledy pro správu sociálního zabezpečení
  přehledy pro zdravotní pojišťovny
  tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven
  příslušné závazky doplatků daně a pojištění
  vytvoření příkazů k úhradě na doplatky (možnost odeslat do banky elektronicky)

MÁM ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň ze závislé činnosti (ZČ)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění
  Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, včetně příloh.
  vytvoření příkazů k úhradě (možnost odeslat do banky elektronicky)

MÁM ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Související činnosti

  zpracování pravidelných účetních přehledů
  zpracování podkladů pro bankovní ústavy
  zpracování dalších formulářů daňové správy
  kontrola již zpracovaných daňových přiznání


Informace

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) vede poplatník daně v těchto případech
  podnikatel/práv­nická osoba jehož obrat za předešlý rok (např. 2010) přesáhl 25 milionů Kč, účetnictví je pak povinen vést od následujícího roku
  podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku – účetnictví vede od zahájení činnosti (respektive od data zapsání do obchodního rejstříku)
    a to jak právnické osoby tak i zahraniční fyzické osoby
  pokud to ukládá zvláštní právní předpis a to od zahájení činnosti
  na základě vlastního rozhodnutí

 
 

Další poskytované služby související se zpracováním Daní

  Daňové poradenství
  Vedení účetnictví
  Daňová evidence
  Mzdové účetnictví a Personalistika
  Ekonomická správa nemovitostí
  Správa datových schránek


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách pomocí formuláře, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Vložit poptávku – Daně a daňová přiznání                    Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2