Vedení účetnictví

Našim klientům poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení účetnictví pro tuzemské a zahraniční pravnické i fyzické osoby dle platných právních norem a předpisů, včetně vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Poskytujeme také daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu právnických osob. Máme dlouholeté zkušenosti v účtování různých oborů podnikání a služeb od oblasti dopravy, hotelové a pohostinské služby, maloobchodní prodejny, stavebnictví, provozování stájí a chov koní, lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu nemovitostí až po výrobní firmy.

Naše služby přizpůsobujeme specifickým potřebám klientů. Komunikujeme také za klienty s jednotlivými úřady a šetříme tak jejich čas. Připravíme pro Vás takovou kombinaci služeb, která bude co nejlépe odpovídat vašim požadavkům…

 

Zpracování a vedení účetnictví obsahuje

  sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka
  vedení účtů hotovosti a bankovních operací
  aktuální přehledy pohledávek a závazků
  příprava platebních příkazů
  zaúčtování mezd
  evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů
  inventurní zápisy
  skladové hospodářství
  zpracování přiznání k DPH dle období
  sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
  příprava podkladů pro DPPO
  cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné
  výdaje na auto/referenční re­žim

Související činnosti:  
  vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
  zpracování a vyhotovení Přiznání daně z příjmu právnických osob včetně příloh
  zpracování pravidelných účetních přehledů
  zpracování podkladů pro bankovní ústavy

Výkaznictví a reporting 
  standardní reporting z účetního systému
  zpracování podkladů pro reporting
  reporting dle zadání klienta (podklady či sestavy dle požadavků klienta)
  zpracování a podání Intrastat výkazů
  zpracovánía podání statistických výkazů ČSÚ
  


On-line vedení účetnictví

Účetní služby poskytujeme také formou on-line (vzdáleného) přístupu do našeho ekonomického systému POHODA. Zpracování klientem dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN. Klient pak přímo v systému vidí všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací. Toto řešení je vhodné i pro E-shopy provozované na platformě, která podporuje export dat ve formátu XML (vystavené faktury, dodací listy, vedení skladu).

Díky přístupu 24 hodin / 7 dní  k účetnictví může klient aktivně sledovat nebo pracovat v jednotlivých agendách systému.

  sledovat pohledávky
  závazky
  náklady
  vystavovat faktury
  řídit sklad

 
Účtujeme v POHODĚ
 
  Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace, komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.
 

Informace

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) vede poplatník v těchto případech
  podnikatel/práv­nická osoba jehož obrat za předešlý rok (např. 2010) přesáhl 25 milionů Kč, účetnictví je pak povinen vést od následujícího roku
  podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku – účetnictví vede od zahájení činnosti (respektive od data zapsání do obchodního rejstříku)
    a to jak právnické osoby tak i zahraniční fyzické osoby
  pokud to ukládá zvláštní právní předpis a to od zahájení činnosti
  na základě vlastního rozhodnutí.
  

Další poskytované služby související s vedením účetnictví

  Audit
  Daně a daňová přiznání
  Daňové poradenství
  Ekonomické poradenství
  Mzdové účetnictví a Personalistika
  Účetní poradenství
  Poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu
  Intrastat
  Správa datových schránekZadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách pomocí formuláře, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Vložit poptávku – Vedení účetnictví                    Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2

Zavoláme Vám zpět

Kdy Vám můžeme zavolat zpět?