Správa datových schránek pro právnické a fyzické osoby

Co jsou datové schránky?
Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace - prostřednictvím Datových schránek - nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.
  

S čím mi můžete pomoci?
 založení Datové schránky (OSVČ a soukromé osoby) 
 re-aktivace Datové schránky 
 kontrola přijatých zpráv 
 zpracování/vy­řízení zprávy dle obsahu 
 konverze datových správ
 kompletní obstarání a vyřízení dané problematiky 

 
 Program BASIC  
 zavedení do systému pro kontrolu a přeposílání zpráv z DS
 pravidelná kontrola služby administrátora na plnou moc
 přeposlání zprávy na autorizovaný email
 upozornění na naléhavost vyřízení zprávy

  (Při správě 3 a více Datových schránek poskytujeme slevu ve výši 10% z ceny.)
  

 Program Plus  
 zavedení do systému pro kontrolu a přeposílání zpráv z DS
 pravidelná kontrola služby administrátora na plnou moc
 sms upozornění na příchozí zprávu do systému DS jednateli či pověřené osobě firmy
 zpracování/vy­řízení zprávy dle obsahu
 (pouze v případě nejasností je učiněn dotaz na majitele/jedna­tele/zmocněnce fir­my)
 kompletní obstarání a vyřízení dané problematiky
 dle rozsahu v ceně dle aktuálního ceníku nebo v ceně zpracování účetnictví
 např. zavedení exekučního příkazu na mzdu zaměstnance

  (Při správě 3 a více Datových schránek poskytujeme slevu ve výši 10% z ceny.)

 

 Další služby  
 Nová aktivace Datové schránky (Oživení již dříve založené DS)
 Založení nové Datové schránky (Právnické osoby, OSVČ, Fyzické osoby)
 kompletní zařízení nové datové schránky na klíč se zasláním na adresu dle dispozic
 Konverze datových zpráv
 Konverze datové zprávy
  
  Autorizovaná konverze je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
  nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
  Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.
  Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

  

Související služby

  Daně a daňová přiznání
  Vedení účetnictví
  Daňová evidence
  Mzdové účetnictví a personální agenda
  


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách prostřednictvím e-mailu, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Zadat poptávku                               Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2