Režim přenesení daňové povinnosti

15. 08. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven od 1. 4. 2011 v § 92a a již od 1. 4. 2011 se vztahuje na plnění uvedená v § 92b (dodání zlata), § 92c (dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 jako např. sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, odpad a šrot ze železa nebo oceli, měděný odpad a šrot atd), § 92d (obchodování s emisními povolenkami). K 1.1.2012 nabylo účinnosti ustanovení § 92e a režim přenesení daňové povinnosti se tak rozšířil na stavební a montážní práce.

Zpět na všechny novinky

Další novinky z PROMIFIN.cz

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2