Zapojení české daňové správy do realizace důchodové reformy

22. 11. 2012

Jednotlivé finanční úřady budou pověřeny výběrem pojistného od účastníků spoření a následným převodem vybraných prostředků účastníků na účty penzijních společností. Za účastníka – zaměstnance provádí srážku pojistného a podává informaci o sraženém pojistném na důchodové spoření plátce pojistného (zaměstnavatel) formou měsíčního hlášení, kdy současně s hlášením sražené finanční prostředky odvádí na příslušný finanční úřad a po konci pojistného období podává vyúčtování. Všechna podání u plátců pojistného musí být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu zveřejněné na webových stránkách České daňové správy. Ostatní účastníci důchodového spoření např. OSVČ měsíční hlášení nepodávají a informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení roku 2013.

Zpět na všechny novinky

Další novinky z PROMIFIN.cz

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2