Vedení účetnictví a účetní poradenství

Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro tuzemské a zahraniční fyzické a právnické osoby, mzdové účetnictví, daňové poradenství a další související služby. Evidence a zpracování závazků a pohledávek, přehledy pohledávek a závazků, evidence majetku, odpisy, skladové hospodářství, zpracování přiznání k DPH, zaúčtování a sestavení přenesená dan, podklady pro DPPO, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady a služební cesty, vypracování vnitřních směrnic, inventurní zápisy, účetní uzávěrky…

Více

Zpracování mezd a personální agenda

Vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zúčtování mezd, výpočet a zpracování měsíční mzdy, výplatní listiny a výplatní pásky, platební příkazy úhrad, podkladová evidence mezd – mzdové listy, ELDP, pracovní smlouvy, DPP a DPČ, přihlášení/od­hlášení zaměstnanců ke zdrav. a soc. pojištění, zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění, komunikace na příslušných úřadech, výpočet srážek daní…

Více

Daňové, ekonomické poradenství

Poskytujeme daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) a zajištění odkladu podání daňového přiznání. Optimalizací daňové povinnosti umíme dosáhnout daňové úspory a minimalizovat daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce.

Více
 
     
             
Audit
a poradenské služby
  Daně
a daňová přiznání
  On-line
účetnictví
  Správa
datových schránek
Ve spolupráci s našimi externími partnery poskytujeme nezávislé auditní a poradenské služby, jejichž cílem je pomoci klientům zvýšit spolehlivost informací…   Kompletní servis v daňové oblasti, příprava a zpracování daňových přiznání (Daň z přidané hodnoty / DPH, Daň z příjmů právnických a fyzických osob, Daň ze závislé činnosti,Silnič­ní daň..)   Poskytování on-line účetních služeb formou on-line přístupu do našeho ekonomického systému POHODA.  Můžete om-line sledovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy či vystavovat faktury, řídit sklad…   Založení, re-aktivace Datové schránky pro OSVČ, právnické a soukromé osoby,  zpracování/vy­řízení zprávy dle obsahu. Konverze datových správ, kompletní obstarání a vyřízení dané problematiky…


 
Celní poradenství   Intrastat   Firemní poradenství   Zařídíme za Vás…
Běžná celní agenda, problematika dovozu a vývozu, třístranných obchodů a licenčních řízení, celní audit, certifikace AEO, praktické řešení dovozních a vývozních případů   Vyhotovení výkazů pro INTRASTAT, komunikace s celním úřadem, poradenství v problematice Intrastat a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data…   založení podnikání pro právnické osoby a OSVČ, podnikání pro cizince na území Čr – daně, účetnictví, mzdy a personální problematika, koncese a licence…   Komunikace s úřady, registrace k daním, zařizování koncesí a licencí, atd..Naší prioritou je, aby se naši klienti mohli plně soustředit na své podnikání…


banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2